Samotnú montáž netreba podceňovať, pretože aj pri ´´najkvalitnejších oknách´´ neodbornou montážou môžete spustiť veľa neočakávaných a problémových javov, ktoré vám siahnu do  Vašej ´´peňaženky´´ pri nútenom dodatočnom servise, opráv.

Montáž okien a dverí si vyžaduje skúseného a zaškoleného odborníka, naša spoločnosť Vám ponúka ozaj kvalitnú a ústretovú montáž, naši pracovníci dbajú hlavne nato aby boli všetky výrobky osadené v zmysle najnovšej normy STN 73 3134 na stavebné práce (styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy) . Kvalita montáže sa výraznou mierou podieľa na  celkovej kvalite užívania výrobku. Spoľahlivosť a dlhodobá funkčnosť výrobkov je naším cieľom pre Vašu spokojnosť. 

 

Príklady a možné dôsledky nekvalitnej/ neodbornej montáži okien:

  • text
  • text
  • text
  • text

 

Časté a pravidelné chyby pred a pri montáži:

  • text
  • text
  • text
  • text
  • text

 

 

 

 

 

 

 

 

časté