Zníženie cien na vybrané produkty do 30.3.2021

Využite možnosť získať dodatočnú zľavu 15% na terasové systémy HST a zľavu 7% na vchodové dvere. Zľavu je možné uplatniť od 8.2.2021 do 30.3.2021.

Zľavy vo výške 15% (HST) a 7% (vchodové dvere) sa automaticky odčítajú na jednotlivé položky v prípade, že minimálna celková výška objednávky presahuje 5 000 € bez DPH. Zľava 15% na HST je aplikovateľná iba na 1ks HST na objednávku – nie je možné ju kombinovať s inými zľavami. Všetky tieto zľavy platia pre plastové aj hliníkové položky alebo ich kombináciu.

Reprezentatívny príklad:
——————————
X ks okien Harmony+:  2 300 €
X ks dverí Harmony+:  1 000 €
1 ks terasových dverí HST Slide:  2 000 €
——————————
Spolu:  5 300 €
——————————
Odpočíta sa zľava 15% na položku HST a 7% na položku dverí
Spolu so zľavou:  4 930 €
——————————
Ušetrili ste 370 €
Ceny v príklade sú uvedené bez DPH

Požiadavka o cenovú ponuku- https://okna.slovmat.sk/ziadost-o-cenovu-ponuku/