Niekoľko príčin orosovania okien

V jesennom a zimnom období sa často stretávame s rosením plastových okien. Príčin rosenia môže byť hneď niekoľko, avšak dobrou správou je, že vo veľkej väčšine prípadov nie sú na vine samotné plastové okná (naopak väčšinou je to známka toho, že okná dobre tesnia). Problém je skôr v kvalite ovzdušia v miestnosti a v spôsobe užívania plastových okien.

V PRAXI SA STRETÁVAME SO ŠTYRMI RÔZNYMI PRÍČINAMI ROSENIA OKIEN:

1.Rosenie okenných skiel z vonkajšej strany

je signálom, že okná majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Vonkajšie sklo sa v tomto prípade ochladzuje viac, ako je teplota okolia a neohrieva sa prestupom tepla z vnútra von. Nejde teda o chybu, ale o prirodzený jav v dôsledku premenlivého vonkajšieho počasia, ktorému ťažko rozkážeme.

2.Rosenie v priestore medzi sklami
je spôsobené tým, že do priestoru medzi sklami, ktorý má byť správne hermeticky uzavretý, vniká vzduch. Môže to byť spôsobené prasklinou na skle alebo netesnosťou rámčeka a spojenia skiel. Každopádne v tomto prípade ide o chybu na okne, ktorú v prípade, že ste sklo alebo rámček nepoškodili sami, ihneď reklamujte.

3.Rosenie rámu vo funkčnej škáre alebo z vnútornej strany
môže mať viac príčin. Napríklad rosenie rámu môže byť spôsobené nesprávne realizovaným napojením okna na ostenie, kde chýba tepelná izolácia a tvoria sa tepelné mosty. Rám sa tak ochladzuje privádzaným studeným vzduchom zvonku a teplý vzduch vo vnútri miestnosti na ňom kondenzuje. Skutočnú príčinu musí odhaliť a riešiť odborník, ktorý by mal skontrolovať správnosť postupu inštalácie okien v porovnaní s projektom a posúdiť, či okná nie sú pokrivené a podobne.
 Ďalšou príčinou môže byť nesprávne vetranie.

4.Rosenie okenných skiel z vnútornej strany býva najčastejším problémom.
Najmä pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších budov. Na svedomí ho môže mať niekoľko faktorov:

Nízka vnútorná povrchová teplota skla – teplota v miestnosti má byť minimálne 21 °C. Jednou z príčin je aj nedostatočné obtekanie teplého vzduchu okolo skla spôsobené napr. chýbajúcim tepelným zdrojom pod         oknom, predsadenými parapetami o viac ako 3 cm, stiahnutými žalúziami a pod.

  -Vysoká vlhkosť v miestnosti – doporučená hodnota maximálne 50 %. Pri nových oknách, ktoré spĺňajú požiadavky najnovších noriem, by nemalo dochádzať k povrchovej kondenzácii. Ak áno, potom je potrebné zmeniť spôsob užívania vnútorného priestoru a dodržiavať zásady správneho vetrania. Vysoká vlhkosť v miestnosti je spôsobená produkciou pár v miestnosti a to samotným dýchaním obyvateľov, varením bez používania digestora, sušením prádla na sušiakoch, kúpaním resp. sprchovaním bez použitia odsávania, kvetami a zvieratami.

  -Lacné okná resp. sklá s hliníkovým dištančným rámčekom – v tomto prípade sa vlhkosť väčšinou zráža na spodnom okraji skla, kde je sklo v kontakte s vnútorným dištančným rámčekom. Ten je totiž u lacnejších okien vyrobený z hliníka a vzniká okolo neho chladnejšia oblasť – tzv. tepelný most